Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Uggdal skule
Dalsvegen 5
5685 UGGDAL
Org.nr 975289699
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Tysnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,6 6,9 9,2 8,1 8,2
Antall elever per årsverk til undervisning 15,8 14,7 11,9 14,6 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 5 5 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 29,5 29,6 21,6 22,4 33,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 52,0 47,6 51,8 60,5 39,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,2 14,3 11,6 14,4 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,4 16,4 13,8 18,8 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,2 90,6 94,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 047 4 872 6 384 5 585 5 585
Undervisningstimer totalt per elev 47 50 62 51 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no