Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tyssedal barneskole
Langåkervegen 3
5770 TYSSEDAL
Org.nr 975281728
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Odda kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,8 6,7 7,7 6,6 6,4
Antall elever per årsverk til undervisning 7,6 7,8 8,2 7,9 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 31,4 41,0 35,5 24,9 36,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,0 15,6 19,7 26,2 18,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,6 7,8 8,3 7,9 7,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,9 9,2 11,9 9,7 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 86,0 97,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 173 4 104 4 874 4 019 3 990
Undervisningstimer totalt per elev 97 95 90 93 95
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no