Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tysnes skule
Amundsstølen 1
5680 TYSNES
Org.nr 975281418
Offentlig skole
Grunnskole
5.-10. trinn
Skoleeier: Tysnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Tysnes skule 18,1 19,6 19,3 19,5 18,4
Tysnes kommune 27,0 29,7 31,7 30,8 30,0
Hordaland fylke 5 455,0 5 459,6 5 487,1 5 554,3 5 585,1
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Tysnes skule 11,0 9,7 9,8 9,5 9,9
Tysnes kommune 11,7 10,5 10,4 10,8 11,0
Hordaland fylke 12,6 12,5 12,5 12,3 12,2
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Tysnes skule 4 4 3 4 4
Tysnes kommune 7 8 8 9 7
Hordaland fylke 743 766 801 834 866
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Tysnes skule 48,3 38,5 47,9 43,5 46,5
Tysnes kommune 41,1 37,3 34,6 32,9 41,8
Hordaland fylke 80,7 78,8 75,5 72,6 70,2
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Tysnes skule 21,3 22,4 17,4 19,3 19,3
Tysnes kommune 26,9 25,8 26,5 29,6 24,2
Hordaland fylke 13,6 14,0 14,6 15,0 15,5
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Tysnes skule 11,7 10,7 11,7 12,9 16,2
Tysnes kommune 12,2 11,3 11,1 12,7 13,7
Hordaland fylke 13,5 13,4 13,4 13,2 13,0
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Tysnes skule 14,5 12,3 11,9 10,9 10,3
Tysnes kommune 14,5 12,3 11,9 10,9 10,3
Hordaland fylke 14,7 14,9 14,9 15,0 14,9
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Tysnes skule 18,9 15,1 14,5 17,8 17,3
Tysnes kommune 17,4 14,2 13,5 16,5 15,4
Hordaland fylke 17,1 17,0 17,1 16,9 16,5
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Tysnes skule 0,0
Tysnes kommune 14,4
Hordaland fylke 14,7
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Tysnes skule 26,9
Tysnes kommune 20,8
Hordaland fylke 17,0
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Tysnes skule 13,9
Tysnes kommune 13,9
Hordaland fylke 18,7
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Tysnes skule 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tysnes kommune 99,4 97,8 97,0 98,5 100,0
Hordaland fylke 98,9 98,8 98,3 98,4 98,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Tysnes skule 11 738 12 093 11 286 11 756 11 343
Tysnes kommune 18 207 19 276 19 981 19 652 19 414
Hordaland fylke 3 399 598 3 431 010 3 459 313 3 508 500 3 553 356
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Tysnes skule 63 72 70 72 69
Tysnes kommune 61 67 69 66 64
Hordaland fylke 57 57 57 58 58
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no