Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tysnes skule
Amundsstølen 1
5680 TYSNES
Org.nr 975281418
Offentlig skole
Grunnskole
5.-10. trinn
Skoleeier: Tysnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,6 19,3 19,5 18,4 16,8
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 9,8 9,5 9,9 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,5 47,9 43,5 46,5 43,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,4 17,4 19,3 19,3 22,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 11,7 12,9 16,2 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,3 11,9 10,9 10,3 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 14,5 17,8 17,3 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 26,9 23,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,9 18,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 093 11 286 11 756 11 343 10 368
Undervisningstimer totalt per elev 72 70 72 69 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no