Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tysnes skule
Amundsstølen 1
5680 TYSNES
Org.nr 975281418
Offentlig skole
Grunnskole
5.-10. trinn
Skoleeier: Tysnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,1 19,6 19,3 19,5 18,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 9,7 9,8 9,5 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,3 38,5 47,9 43,5 46,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,3 22,4 17,4 19,3 19,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 10,7 11,7 12,9 16,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,5 12,3 11,9 10,9 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 15,1 14,5 17,8 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 26,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 738 12 093 11 286 11 756 11 343
Undervisningstimer totalt per elev 63 72 70 72 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no