Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tysnes kommune
Kommunenr 1223
Alle grunnskoler med adresse i Tysnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,0 29,7 31,7 30,8 30,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 10,5 10,4 10,8 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 8 8 9 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,1 37,3 34,6 32,9 41,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,9 25,8 26,5 29,6 24,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 11,3 11,1 12,7 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,5 12,3 11,9 10,9 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 14,2 13,5 16,5 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,4 97,8 97,0 98,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 207 19 276 19 981 19 652 19 414
Undervisningstimer totalt per elev 61 67 69 66 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no