Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tysnes kommune
Kommunenr 4616
Alle grunnskoler med adresse i Tysnes kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,7 31,7 30,8 30,0 29,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 10,4 10,8 11,0 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 8 9 7 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,3 34,6 32,9 41,8 31,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,8 26,5 29,6 24,2 33,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 11,1 12,7 13,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,3 11,9 10,9 10,3 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,2 13,5 16,5 15,4 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,4 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,8 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,9 18,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,8 97,0 98,5 100,0 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 19 276 19 981 19 652 19 414 18 782
Undervisningstimer totalt per elev 67 69 66 64 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no