Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tyrifjord barne- og ungdomsskole (privat)
Tyrifjordveien 32
3530 RØYSE
Org.nr 876210762
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tyrifjord Barne og ungdomsskole Adventistsamfunnets Grunnskoler (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,7 5,4 4,6 7,1 8,6
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 8,0 7,9 6,7 6,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,9 285,7 283,3 172,0 148,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,1 2,6 2,6 3,5 4,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,3 9,4 9,1 7,2 7,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,3 8,0 7,4 8,0 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,5 10,0 9,2 9,5 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,2 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,8 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,4 12,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 69,8 84,1 83,9 75,7 75,2
Lærertimer som gis til undervisning 3 748 3 514 3 078 4 566 5 401
Undervisningstimer totalt per elev 85 88 91 106 104
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no