Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tynset ungdomsskole
Skolegata 1
2500 TYNSET
Org.nr 974570076
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tynset kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,2 26,5 26,4 24,2 24,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 8,9 8,7 9,3 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,4 109,4 85,6 71,1 75,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,6 7,2 8,9 11,5 10,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,9 11,9 11,5 12,3 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 18,6 15,3 16,4 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,4 16,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,4 97,6 98,5 99,4 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 162 15 364 15 319 13 966 14 150
Undervisningstimer totalt per elev 74 74 76 71 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no