Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tynset kommune
Kommunenr 3427
Alle grunnskoler med adresse i Tynset kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 78,7 78,2 78,1 77,8 74,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 10,7 10,4 10,6 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 11 14 12 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,3 64,3 51,8 61,9 72,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,4 14,5 17,8 15,1 12,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 11,7 11,5 11,5 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,0 12,0 11,6 12,2 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 15,5 14,9 16,0 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,0 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,8 15,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 96,1 94,9 91,4 96,0
Lærertimer som gis til undervisning 48 491 48 410 49 167 48 991 46 695
Undervisningstimer totalt per elev 67 66 68 67 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no