Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tynset kommune
Kommunenr 0437
Alle grunnskoler med adresse i Tynset kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 79,2 78,7 78,2 78,1 77,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 10,6 10,7 10,4 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 11 11 14 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,2 68,3 64,3 51,8 61,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,1 13,4 14,5 17,8 15,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 11,5 11,7 11,5 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,3 12,0 12,0 11,6 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 14,6 15,5 14,9 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,7 97,3 96,1 94,9 91,4
Lærertimer som gis til undervisning 47 397 48 491 48 410 49 167 48 991
Undervisningstimer totalt per elev 67 67 66 68 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no