Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tynset barneskole
Holmengata 2
2500 TYNSET
Org.nr 974570068
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tynset kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,8 30,9 31,8 32,5 34,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 13,5 13,6 13,2 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 5 7 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,9 70,1 68,4 53,0 76,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,9 16,4 16,8 22,0 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 13,5 13,6 13,2 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 16,7 17,5 18,1 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,4 96,8 94,1 91,5 83,8
Lærertimer som gis til undervisning 19 752 19 471 19 808 21 204 22 485
Undervisningstimer totalt per elev 56 55 54 56 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no