Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tylldalen skole
2510 TYLLDALEN
Org.nr 874570052
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tynset kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,7 5,7 5,3 4,1 4,0
Antall elever per årsverk til undervisning 5,8 4,4 5,1 4,2 4,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 100,0 100,0 85,7 53,6 57,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,1 4,0 5,3 6,8 7,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,0 4,6 5,3 4,3 4,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,7 4,6 5,5 4,3 4,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 3,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 97,8 100,0 98,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 726 3 834 3 463 2 641 2 651
Undervisningstimer totalt per elev 128 167 144 176 166
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no