Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tydal kommune
Kommunenr 5033
Alle grunnskoler med adresse i Tydal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,2 13,4 12,9 12,6 12,1
Antall elever per årsverk til undervisning 6,3 6,5 7,2 6,9 6,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,5 49,7 59,1 57,8 75,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,8 11,4 10,6 10,1 7,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,7 8,6 8,5 8,8 7,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,8 6,7 7,8 6,8 6,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,0 11,6 11,4 9,7 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 6,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,3 100,0 98,3 91,8 91,3
Lærertimer som gis til undervisning 8 503 7 994 7 734 7 304 7 568
Undervisningstimer totalt per elev 109 105 95 99 115
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no