Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tydal kommune
Kommunenr 5033
Alle grunnskoler med adresse i Tydal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,4 12,9 12,6 12,1 10,9
Antall elever per årsverk til undervisning 6,5 7,2 6,9 6,2 7,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,7 59,1 57,8 75,0 46,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,4 10,6 10,1 7,3 13,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,6 8,5 8,8 7,2 8,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,7 7,8 6,8 6,3 6,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,6 11,4 9,7 8,3 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,5 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,5 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 6,9 6,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,3 91,8 91,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 994 7 734 7 304 7 568 6 790
Undervisningstimer totalt per elev 105 95 99 115 101
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no