Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tveten ungdomsskole
Nyhusåsen 1
3946 PORSGRUNN
Org.nr 975277984
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Porsgrunn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,2 24,6 27,9 23,2 25,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 11,4 10,9 13,5 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 913,3 996,0 359,2 277,0 292,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 1,1 1,0 2,7 4,3 3,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,1 15,1 14,5 17,9 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 17,9 18,9 24,4 22,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 877 14 375 16 456 13 490 14 037
Undervisningstimer totalt per elev 54 58 60 49 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no