Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tveten ungdomsskole
Nyhusåsen 1
3946 PORSGRUNN
Org.nr 975277984
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Porsgrunn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,6 27,9 23,2 25,8 25,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 10,9 13,5 13,6 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 996,0 359,2 277,0 292,0 113,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 1,0 2,7 4,3 3,9 10,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,1 14,5 17,9 18,2 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 18,9 24,4 22,9 21,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,9 21,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 375 16 456 13 490 14 037 14 773
Undervisningstimer totalt per elev 58 60 49 48 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no