Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tveten skole
Tveitanvegen 6
3946 PORSGRUNN
Org.nr 875277952
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Porsgrunn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,9 18,4 19,1 18,7 18,8
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1 16,2 14,3 13,3 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 148,8 181,4 217,3 147,7 206,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,8 7,9 5,8 8,1 5,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,1 16,8 14,9 13,8 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,5 25,8 20,8 18,1 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 26,4 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 141 11 998 12 370 12 472 12 637
Undervisningstimer totalt per elev 49 46 52 56 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no