Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tverrelvdalen skole
Tverrelvdalsveien 95
9537 TVERRELVDALEN
Org.nr 975279782
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Alta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,6 15,6 17,4 16,4 17,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 10,9 9,7 10,8 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,0 52,2 102,0 69,6 115,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,0 18,7 8,6 13,8 7,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 11,4 11,8 12,2 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,0 13,6 8,5 11,0 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,1 13,4 12,6 13,9 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,4 12,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 624 9 881 11 104 10 444 11 340
Undervisningstimer totalt per elev 71 65 73 66 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no