Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tverrelvdalen skole
Tverrelvdalsveien 95
9517 ALTA
Org.nr 975279782
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Alta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,3 16,6 15,6 17,4 16,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 9,9 10,9 9,7 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 3 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 178,6 69,0 52,2 102,0 69,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,5 13,0 18,7 8,6 13,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 10,5 11,4 11,8 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,7 12,0 13,6 8,5 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4 12,1 13,4 12,6 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 555 10 624 9 881 11 104 10 444
Undervisningstimer totalt per elev 64 71 65 73 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no