Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tverlandet skole
Tverlandsveien 50
8050 TVERLANDET
Org.nr 974042606
Offentlig skole
Grunnskole
5.-10. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 35,6 34,6 33,9 34,9 52,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 10,1 10,9 10,1 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 2 3 4 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 87,7 152,6 121,8 81,7 58,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,0 6,6 8,1 11,4 18,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 11,8 12,8 11,6 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,8 12,1 12,9 12,2 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 14,9 17,6 16,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 888 24 062 21 424 22 435 35 425
Undervisningstimer totalt per elev 64 69 64 69 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no