Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tverlandet skole
Tverlandsveien 50
8050 TVERLANDET
Org.nr 974042606
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 34,6 33,9 34,9 52,5 54,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 10,9 10,1 11,3 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 4 10 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 152,6 121,8 81,7 58,5 61,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,6 8,1 11,4 18,3 16,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 12,8 11,6 12,5 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,1 12,9 12,2 12,1 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9 17,6 16,6 16,8 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,6 16,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 24 062 21 424 22 435 35 425 36 352
Undervisningstimer totalt per elev 69 64 69 63 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no