Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tveiterås skole
Haakon Sæthres Veg 42
5232 PARADIS
Org.nr 974738643
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,7 16,5 18,9 17,2 15,5
Antall elever per årsverk til undervisning 2,2 2,3 2,0 2,6 2,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 14 10 8 8 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 2,6 3,8 4,6 4,9 3,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 69,1 59,1 42,6 45,3 76,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 2,9 2,4 2,1 4,8 2,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,8 3,0 2,7 1,9 3,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 24,3 5,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 529 11 360 12 816 10 193 9 807
Undervisningstimer totalt per elev 301 307 346 268 258
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no