Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tveiten skole
Jonas Lies Gate 27
3683 NOTODDEN
Org.nr 975292800
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Notodden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,4 15,9 18,8 18,8 17,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 13,9 11,7 10,3 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,0 61,8 62,1 42,0 36,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,8 20,0 17,0 22,4 24,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 13,9 11,8 10,3 10,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 18,4 15,7 13,7 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 96,7 100,0 99,2
Lærertimer som gis til undervisning 10 763 10 467 12 504 12 759 11 941
Undervisningstimer totalt per elev 58 53 63 72 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no