Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være ustabil og delvis utilgjengelig mandag 24. februar fra 14-16

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tveita skole
Wilhelm Stenersens Vei 4
0671 OSLO
Org.nr 974590263
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,7 19,3 19,3 21,4 20,0
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 13,1 13,3 12,5 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 2 2 2 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,8 97,5 99,2 119,7 48,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,5 12,5 12,5 9,5 23,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 13,7 14,1 12,8 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 14,7 14,1 14,0 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,8 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,6 87,1 95,6 100,0 94,8
Lærertimer som gis til undervisning 13 501 13 364 13 319 14 419 13 642
Undervisningstimer totalt per elev 56 57 56 59 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no