Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tveit skule / Nissedal ungdomsskule
Solås 2
3855 TREUNGEN
Org.nr 975289664
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Nissedal kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Tveit skule / Nissedal ungdomsskule 16,2 18,5 19,8 18,6 17,9
Nissedal kommune 21,2 24,9 25,2 25,1 21,3
Telemark fylke 1 814,7 1 846,7 1 864,4 1 877,4 1 886,5
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Tveit skule / Nissedal ungdomsskule 8,2 8,3 7,6 8,8 10,1
Nissedal kommune 7,8 7,3 7,1 7,9 9,8
Telemark fylke 12,0 11,7 11,5 11,4 11,3
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Tveit skule / Nissedal ungdomsskule 2 2 1 2 3
Nissedal kommune 2 2 2 2 3
Telemark fylke 210 214 228 253 274
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Tveit skule / Nissedal ungdomsskule 73,0 57,1 95,8 75,7 52,8
Nissedal kommune 92,5 62,5 102,5 81,6 56,8
Telemark fylke 91,5 89,7 84,1 75,5 69,3
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Tveit skule / Nissedal ungdomsskule 9,8 11,7 7,2 10,0 16,1
Nissedal kommune 7,5 10,0 6,4 8,5 14,8
Telemark fylke 11,6 11,6 12,2 13,5 14,5
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Tveit skule / Nissedal ungdomsskule 8,7 9,5 9,6 9,8 9,5
Nissedal kommune 7,8 7,6 8,5 8,2 9,3
Telemark fylke 12,8 12,7 12,3 12,2 12,1
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Tveit skule / Nissedal ungdomsskule 9,6 8,8 6,8 9,7 11,4
Nissedal kommune 9,6 8,8 6,8 9,7 11,4
Telemark fylke 14,1 13,4 13,7 13,7 13,5
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Tveit skule / Nissedal ungdomsskule 10,1 10,5 9,1 10,7 11,8
Nissedal kommune 9,2 9,1 8,7 9,6 11,7
Telemark fylke 16,8 16,5 16,2 16,6 16,2
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Tveit skule / Nissedal ungdomsskule 11,0
Nissedal kommune 10,4
Telemark fylke 14,7
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Tveit skule / Nissedal ungdomsskule 12,4
Nissedal kommune 13,0
Telemark fylke 16,4
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Tveit skule / Nissedal ungdomsskule 12,3
Nissedal kommune 12,3
Telemark fylke 17,9
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Tveit skule / Nissedal ungdomsskule 94,0 80,6 92,4 87,3 93,5
Nissedal kommune 95,6 83,0 91,8 85,4 91,2
Telemark fylke 98,2 97,4 97,4 97,2 97,1
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Tveit skule / Nissedal ungdomsskule 9 976 10 561 12 618 11 316 11 858
Nissedal kommune 13 528 15 149 16 483 15 780 14 194
Telemark fylke 1 142 987 1 162 789 1 180 750 1 191 181 1 194 802
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Tveit skule / Nissedal ungdomsskule 86 85 93 81 78
Nissedal kommune 92 98 100 91 79
Telemark fylke 59 61 62 62 63
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no