Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tveit skule / Nissedal ungdomsskule
Solås 2
3855 TREUNGEN
Org.nr 975289664
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Nissedal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,2 18,5 19,8 18,6 17,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,2 8,3 7,6 8,8 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,0 57,1 95,8 75,7 52,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,8 11,7 7,2 10,0 16,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7 9,5 9,6 9,8 9,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,6 8,8 6,8 9,7 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,1 10,5 9,1 10,7 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,0 80,6 92,4 87,3 93,5
Lærertimer som gis til undervisning 9 976 10 561 12 618 11 316 11 858
Undervisningstimer totalt per elev 86 85 93 81 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no