Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tveit skule / Nissedal ungdomsskule
Solås 2
3855 TREUNGEN
Org.nr 975289664
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Nissedal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,5 19,8 18,6 17,9 21,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 7,6 8,8 10,1 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,1 95,8 75,7 52,8 48,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,7 7,2 10,0 16,1 15,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,5 9,6 9,8 9,5 9,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,8 6,8 9,7 11,4 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,5 9,1 10,7 11,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,0 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,4 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,3 19,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 80,6 92,4 87,3 93,5 87,8
Lærertimer som gis til undervisning 10 561 12 618 11 316 11 858 12 982
Undervisningstimer totalt per elev 85 93 81 78 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no