Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tveit skole
Mannekleiva 8
5310 HAUGLANDSHELLA
Org.nr 975287556
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Askøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,1 20,8 20,8 20,1 19,0
Antall elever per årsverk til undervisning 18,0 16,0 16,3 16,8 16,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 6 2 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,3 49,8 50,7 117,7 59,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,8 28,8 28,9 12,3 26,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,9 16,2 16,9 16,8 17,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,9 17,7 18,4 19,0 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,5 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 456 13 822 13 822 12 860 12 860
Undervisningstimer totalt per elev 41 46 45 44 44
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no