Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tvedestrand skole
Arne Garborgs Vei 11
4900 TVEDESTRAND
Org.nr 975283151
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tvedestrand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,1 25,2 23,8 24,6 25,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 11,0 11,3 11,1 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 5 8 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 21,3 50,3 32,5 37,7 37,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 41,6 20,2 31,9 27,6 25,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 11,8 12,0 11,2 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 17,9 17,5 17,0 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,4 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,8 95,6 95,7 96,7 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 16 302 16 998 16 115 17 099 17 655
Undervisningstimer totalt per elev 70 67 65 67 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no