Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tvedestrand skole
Arne Garborgs Vei 11
4900 TVEDESTRAND
Org.nr 975283151
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tvedestrand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,1 26,1 25,2 23,8 24,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 10,4 11,0 11,3 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 11 5 8 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 25,0 21,3 50,3 32,5 37,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 41,5 41,6 20,2 31,9 27,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 11,6 11,8 12,0 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 14,5 17,9 17,5 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 86,8 95,6 95,7 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 15 314 16 302 16 998 16 115 17 099
Undervisningstimer totalt per elev 67 70 67 65 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no