Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tvedestrand kommune
Kommunenr 4213
Alle grunnskoler med adresse i Tvedestrand kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 72,7 72,9 70,7 71,4 73,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 11,0 11,3 11,1 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 18 11 15 13 18
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,0 63,1 47,6 54,4 40,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,3 15,6 21,3 18,6 24,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 11,3 11,5 11,0 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,1 14,2 15,0 15,9 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 15,4 16,2 15,4 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,0 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,3 93,1 94,0 96,1 95,1
Lærertimer som gis til undervisning 45 478 46 623 45 376 46 660 48 134
Undervisningstimer totalt per elev 65 65 63 64 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no