Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tvedestrand kommune
Kommunenr 0914
Alle grunnskoler med adresse i Tvedestrand kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 67,1 72,7 72,9 70,7 71,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 11,1 11,0 11,3 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 17 18 11 15 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,5 40,0 63,1 47,6 54,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,8 24,3 15,6 21,3 18,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 11,4 11,3 11,5 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,2 14,1 14,2 15,0 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 14,8 15,4 16,2 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,5 95,3 93,1 94,0 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 43 870 45 478 46 623 45 376 46 660
Undervisningstimer totalt per elev 62 65 65 63 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no