Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tunballen skole
Tunballvegen 21
4645 NODELAND
Org.nr 979646275
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Songdalen kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 34,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,6
Lærertimer som gis til undervisning 21 470
Undervisningstimer totalt per elev 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no