Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tunballen skole
Tunballvegen 21
4645 NODELAND
Org.nr 979646275
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Songdalen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,0 31,1 31,8 37,5 34,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 12,5 12,3 10,4 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 4 8 9 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,1 82,7 41,0 39,3 37,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,0 13,2 26,4 24,0 28,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 12,4 12,2 10,4 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 14,3 15,3 14,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 92,9 100,0 90,6
Lærertimer som gis til undervisning 17 252 20 026 20 857 25 113 21 470
Undervisningstimer totalt per elev 56 59 60 71 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no