Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tunballen skole
Tunballvegen 21
4645 NODELAND
Org.nr 979646275
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,1 31,8 37,5 34,8 33,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 12,3 10,4 12,6 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 8 9 10 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,7 41,0 39,3 37,4 36,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,2 26,4 24,0 28,0 28,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 12,2 10,4 12,6 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 15,3 14,4 15,9 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,9 100,0 90,6 93,4
Lærertimer som gis til undervisning 20 026 20 857 25 113 21 470 21 373
Undervisningstimer totalt per elev 59 60 71 59 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no