Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tuddal skule (UTGÅTT)
3697 TUDDAL
Org.nr 975278603
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,7 2,7 2,9 2,9 3,0
Antall elever per årsverk til undervisning 7,4 5,4 5,0 5,5 6,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,2 33,3 70,0 93,8 90,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,5 15,5 6,8 5,6 6,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,6 5,6 5,0 5,7 7,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,1 6,0 5,0 5,7 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 91,8
Lærertimer som gis til undervisning 1 910 1 910 2 081 2 014 2 043
Undervisningstimer totalt per elev 101 136 149 134 114
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no