Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trysil ungdomsskole
Korsbergsvegen 4
2420 TRYSIL
Org.nr 875289942
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Trysil kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,0 35,8 37,6 30,5 33,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,2 6,0 5,6 8,5 7,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 8 3 9 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,3 24,1 63,6 24,3 22,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8 22,1 8,0 30,0 27,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,6 8,0 7,5 11,3 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 12,5 9,7 15,9 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,9 11,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,1 95,5 99,0 98,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 812 20 847 22 344 17 146 18 950
Undervisningstimer totalt per elev 91 110 116 77 92
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no