Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trysil ungdomsskole
Korsbergsvegen 4
2420 TRYSIL
Org.nr 875289942
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Trysil kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 30,7 31,0 35,8 37,6 30,5
Antall elever per årsverk til undervisning 8,6 7,2 6,0 5,6 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 8 3 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,5 53,3 24,1 63,6 24,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,6 11,8 22,1 8,0 30,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,5 9,6 8,0 7,5 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 13,3 12,5 9,7 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,8 95,1 95,5 99,0 98,8
Lærertimer som gis til undervisning 16 658 17 812 20 847 22 344 17 146
Undervisningstimer totalt per elev 76 91 110 116 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no