Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trysil Montessoriskole Sa (privat)
Elvdalsvegen 1786
2427 PLASSEN
Org.nr 995234181
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trysil Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 4,1
Antall elever per årsverk til undervisning 6,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 869
Undervisningstimer totalt per elev 120
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no