Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trysil Montessoriskole Sa (privat)
Elvdalsvegen 1786
2427 PLASSEN
Org.nr 995234181
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trysil Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Trysil Montessoriskole Sa (privat) 4,0 4,4 4,4 4,2 4,1
Trysil kommune 7,2 7,5 9,1 7,9 7,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Trysil Montessoriskole Sa (privat) 5,9 6,1 5,6 6,6 6,2
Trysil kommune 6,7 6,3 4,8 6,3 5,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Trysil Montessoriskole Sa (privat) 1 1 1 1 1
Trysil kommune 4 3 2 2 2
Innlandet fylke
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Trysil Montessoriskole Sa (privat) 22,8 33,3 18,6 24,1 34,3
Trysil kommune 13,0 17,0 21,1 25,8 26,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Trysil Montessoriskole Sa (privat) 25,1 17,8 29,4 26,5 17,2
Trysil kommune 49,4 36,1 22,4 23,5 21,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Trysil Montessoriskole Sa (privat) 7,6 7,9 7,3 8,1 7,4
Trysil kommune 7,7 7,5 5,9 7,5 7,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Trysil Montessoriskole Sa (privat) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trysil kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Trysil Montessoriskole Sa (privat) 10,0 10,3 7,6 11,4 9,4
Trysil kommune 10,5 9,7 7,4 10,0 9,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Trysil Montessoriskole Sa (privat) 10,6 9,1
Trysil kommune 10,7 8,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Trysil Montessoriskole Sa (privat) 12,4 9,7
Trysil kommune 9,3 9,6
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Trysil Montessoriskole Sa (privat) 0,0 0,0
Trysil kommune 0,0 0,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Trysil Montessoriskole Sa (privat) 93,4 90,4 90,4 93,7 100,0
Trysil kommune 49,9 94,3 83,8 84,4 87,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Trysil Montessoriskole Sa (privat) 2 869 3 155 3 155 3 038 2 869
Trysil kommune 5 374 5 359 6 575 5 623 5 135
Innlandet fylke
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Trysil Montessoriskole Sa (privat) 125 121 131 113 120
Trysil kommune 117 116 153 117 125
Innlandet fylke
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no