Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trysil Montessoriskole Sa (privat)
Elvdalsvegen 1786
2427 PLASSEN
Org.nr 995234181
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trysil Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,0 4,4 4,4 4,2 4,1
Antall elever per årsverk til undervisning 5,9 6,1 5,6 6,6 6,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 22,8 33,3 18,6 24,1 34,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,1 17,8 29,4 26,5 17,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,6 7,9 7,3 8,1 7,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,0 10,3 7,6 11,4 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,6 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,4 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,4 90,4 90,4 93,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 869 3 155 3 155 3 038 2 869
Undervisningstimer totalt per elev 125 121 131 113 120
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no