Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trysil kommune
Kommunenr 0428
Alle grunnskoler med adresse i Trysil kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 80,8
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 24
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 28,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6
Lærertimer som gis til undervisning 51 125
Undervisningstimer totalt per elev 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no