Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trysil kommune
Kommunenr 0428
Alle grunnskoler med adresse i Trysil kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Trysil kommune 7,0 7,2 7,5 9,1 7,9
Hedmark fylke 87,2 108,8 99,5 102,0 107,4
Nasjonalt 2 599,8 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Trysil kommune 7,6 6,7 6,3 4,8 6,3
Hedmark fylke 8,5 7,1 8,2 8,3 8,7
Nasjonalt 8,9 9,1 9,0 9,0 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Trysil kommune 4 4 3 2 2
Hedmark fylke 23 29 30 29 31
Nasjonalt 335 398 445 452 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Trysil kommune 13,5 13,0 17,0 21,1 25,8
Hedmark fylke 29,7 23,6 24,0 26,2 27,4
Nasjonalt 61,0 54,4 51,0 52,7 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Trysil kommune 53,9 49,4 36,1 22,4 23,5
Hedmark fylke 26,1 26,7 30,2 28,8 29,1
Nasjonalt 12,9 14,9 16,0 15,4 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Trysil kommune 9,2 7,7 7,5 5,9 7,5
Hedmark fylke 10,3 9,9 10,6 10,4 10,3
Nasjonalt 10,5 10,8 11,0 10,5 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Trysil kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hedmark fylke 9,7 6,2 8,7 10,5 11,7
Nasjonalt 11,3 11,4 11,1 11,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Trysil kommune 12,4 10,5 9,7 7,4 10,0
Hedmark fylke 14,2 13,9 14,5 14,6 14,5
Nasjonalt 13,3 13,9 14,0 13,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Trysil kommune 10,7
Hedmark fylke 13,4
Nasjonalt 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Trysil kommune 9,3
Hedmark fylke 13,9
Nasjonalt 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Trysil kommune 0,0
Hedmark fylke 16,4
Nasjonalt 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Trysil kommune 81,4 49,9 94,3 83,8 84,4
Hedmark fylke 85,7 87,7 86,6 87,4 91,3
Nasjonalt 91,1 89,0 88,6 88,9 89,4
Lærertimer som gis til undervisning
Trysil kommune 4 969 5 374 5 359 6 575 5 623
Hedmark fylke 57 573 68 717 62 896 65 530 69 761
Nasjonalt 1 632 147 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev
Trysil kommune 97 117 116 153 117
Hedmark fylke 85 100 87 85 81
Nasjonalt 80 78 78 79 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no