Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trysil kommune
Kommunenr 0428
Alle grunnskoler med adresse i Trysil kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,0 7,2 7,5 9,1 7,9
Antall elever per årsverk til undervisning 7,6 6,7 6,3 4,8 6,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 13,5 13,0 17,0 21,1 25,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 53,9 49,4 36,1 22,4 23,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,2 7,7 7,5 5,9 7,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4 10,5 9,7 7,4 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 81,4 49,9 94,3 83,8 84,4
Lærertimer som gis til undervisning 4 969 5 374 5 359 6 575 5 623
Undervisningstimer totalt per elev 97 117 116 153 117
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no