Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trysil kommune
Kommunenr 0428
Alle grunnskoler med adresse i Trysil kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Trysil kommune 69,6 72,4 77,0 80,2 72,9
Hedmark fylke 2 049,6 2 066,1 2 080,7 2 116,9 2 083,4
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Trysil kommune 10,5 9,4 8,9 8,5 10,0
Hedmark fylke 11,8 11,6 11,3 11,1 11,3
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Trysil kommune 11 11 18 15 22
Hedmark fylke 314 306 329 327 345
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Trysil kommune 56,6 54,3 32,6 39,8 29,1
Hedmark fylke 68,0 69,2 64,0 63,8 60,5
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Trysil kommune 16,1 15,4 24,0 19,2 30,4
Hedmark fylke 15,3 14,8 15,8 15,4 16,6
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Trysil kommune 11,9 11,1 11,7 11,3 11,2
Hedmark fylke 12,6 12,5 12,4 12,0 12,1
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Trysil kommune 11,5 9,6 8,0 7,5 11,3
Hedmark fylke 14,2 13,9 13,5 13,6 14,1
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Trysil kommune 14,6 13,8 14,1 12,4 16,9
Hedmark fylke 15,8 15,6 15,6 15,3 15,8
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Trysil kommune 18,9
Hedmark fylke 14,3
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Trysil kommune 16,5
Hedmark fylke 15,7
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Trysil kommune 15,9
Hedmark fylke 18,0
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Trysil kommune 97,8 96,5 96,5 98,1 97,0
Hedmark fylke 97,9 97,7 97,1 97,2 97,2
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Trysil kommune 42 620 45 389 47 554 50 622 45 502
Hedmark fylke 1 289 410 1 304 353 1 319 429 1 336 145 1 315 357
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Trysil kommune 67 75 79 83 71
Hedmark fylke 60 61 63 64 63
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no