Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trysil kommune
Kommunenr 0428
Alle grunnskoler med adresse i Trysil kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 69,6 72,4 77,0 80,2 72,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 9,4 8,9 8,5 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 11 18 15 22
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,6 54,3 32,6 39,8 29,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,1 15,4 24,0 19,2 30,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 11,1 11,7 11,3 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,5 9,6 8,0 7,5 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 13,8 14,1 12,4 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,8 96,5 96,5 98,1 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 42 620 45 389 47 554 50 622 45 502
Undervisningstimer totalt per elev 67 75 79 83 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no