Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trysil kommune
Kommunenr 0428
Alle grunnskoler med adresse i Trysil kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 76,6 79,6 84,4 89,3 80,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 9,2 8,6 8,1 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 15 15 21 17 24
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,8 44,4 30,7 37,6 28,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,6 18,5 25,1 19,5 29,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 10,6 11,0 10,3 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,5 9,6 8,0 7,5 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 13,5 13,6 11,8 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,1 91,6 96,3 96,4 95,6
Lærertimer som gis til undervisning 47 589 50 763 52 913 57 197 51 125
Undervisningstimer totalt per elev 69 78 82 87 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no