Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trysil kommune
Kommunenr 3421
Alle grunnskoler med adresse i Trysil kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 79,6 84,4 89,3 80,8 85,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,2 8,6 8,1 9,6 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 15 21 17 24 26
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,4 30,7 37,6 28,8 24,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,5 25,1 19,5 29,7 31,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 11,0 10,3 10,6 9,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,6 8,0 7,5 11,3 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 13,6 11,8 16,0 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,2 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,9 11,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,6 96,3 96,4 95,6 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 50 763 52 913 57 197 51 125 54 327
Undervisningstimer totalt per elev 78 82 87 74 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no