Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tryggheim ungdomsskule (privat)
Tryggheimvegen 13
4365 NÆRBØ
Org.nr 988968498
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tryggheim Skular AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 30,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 105,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 697
Undervisningstimer totalt per elev 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no