Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tryggheim ungdomsskule (privat)
Tryggheimvegen 13
4365 NÆRBØ
Org.nr 988968498
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tryggheim Skular AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Tryggheim ungdomsskule (privat) 21,4 28,2 27,4 30,7 30,4
Hå kommune 21,4 28,2 27,4 30,7 30,4
Rogaland fylke 313,4 319,0 348,5 382,3 384,7
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Tryggheim ungdomsskule (privat) 11,3 11,5 10,9 10,4 10,5
Hå kommune 11,3 11,5 10,9 10,4 10,5
Rogaland fylke 9,3 9,1 8,8 8,7 9,9
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Tryggheim ungdomsskule (privat) 2 6 3 4 2
Hå kommune 2 6 3 4 2
Rogaland fylke 46 56 58 69 74
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Tryggheim ungdomsskule (privat) 99,5 38,8 65,6 67,5 105,0
Hå kommune 99,5 38,8 65,6 67,5 105,0
Rogaland fylke 54,4 45,4 47,2 43,7 46,1
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Tryggheim ungdomsskule (privat) 9,0 21,0 12,7 11,7 7,9
Hå kommune 9,0 21,0 12,7 11,7 7,9
Rogaland fylke 14,7 17,4 16,5 18,0 19,1
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Tryggheim ungdomsskule (privat) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hå kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rogaland fylke 11,1 11,6 10,3 10,4 12,3
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Tryggheim ungdomsskule (privat) 15,2 15,4 14,6 14,0 14,1
Hå kommune 15,2 15,4 14,6 14,0 14,1
Rogaland fylke 11,2 10,9 10,9 10,9 12,5
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Tryggheim ungdomsskule (privat) 20,9 19,8 19,3 18,4 19,8
Hå kommune 20,9 19,8 19,3 18,4 19,8
Rogaland fylke 13,3 13,7 12,7 12,8 15,2
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Tryggheim ungdomsskule (privat) 0,0 0,0
Hå kommune 0,0 0,0
Rogaland fylke 12,6 14,5
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Tryggheim ungdomsskule (privat) 0,0 0,0
Hå kommune 0,0 0,0
Rogaland fylke 12,0 15,3
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Tryggheim ungdomsskule (privat) 18,4 19,8
Hå kommune 18,4 19,8
Rogaland fylke 13,3 15,7
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Tryggheim ungdomsskule (privat) 91,5 70,3 89,4 85,3 100,0
Hå kommune 91,5 70,3 89,4 85,3 100,0
Rogaland fylke 89,1 88,6 88,6 87,4 84,4
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Tryggheim ungdomsskule (privat) 11 055 13 072 13 792 15 257 15 697
Hå kommune 11 055 13 072 13 792 15 257 15 697
Rogaland fylke 196 387 194 217 223 686 251 613 244 112
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Tryggheim ungdomsskule (privat) 58 57 60 63 62
Hå kommune 58 57 60 63 62
Rogaland fylke 78 77 82 84 72
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no