Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tryggheim ungdomsskule (privat)
Tryggheimvegen 13
4365 NÆRBØ
Org.nr 988968498
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tryggheim Skular AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,8 21,4 28,2 27,4 30,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 11,3 11,5 10,9 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 2 6 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 495,1 99,5 38,8 65,6 67,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,1 9,0 21,0 12,7 11,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,0 15,2 15,4 14,6 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 20,9 19,8 19,3 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 76,5 91,5 70,3 89,4 85,3
Lærertimer som gis til undervisning 11 921 11 055 13 072 13 792 15 257
Undervisningstimer totalt per elev 59 58 57 60 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no