Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tryggheim ungdomsskule (privat)
Tryggheimvegen 13
4365 NÆRBØ
Org.nr 988968498
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tryggheim Skular AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,4 28,2 27,4 30,7 30,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 11,5 10,9 10,4 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 6 3 4 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 99,5 38,8 65,6 67,5 105,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,0 21,0 12,7 11,7 7,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,2 15,4 14,6 14,0 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,9 19,8 19,3 18,4 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,4 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,5 70,3 89,4 85,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 055 13 072 13 792 15 257 15 697
Undervisningstimer totalt per elev 58 57 60 63 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no