Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tryggheim Forus AS (privat)
Prinsens Vei 3
4315 SANDNES
Org.nr 980203883
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Tryggheim Forus AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,8 20,3 22,0 22,2 24,5
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 8,7 7,8 8,7 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 5 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 30,9 30,3 30,5 34,3 38,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,1 25,6 23,4 23,2 18,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7 8,9 8,6 9,4 8,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,2 11,5 9,7 10,6 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1 14,4 14,1 16,1 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,1 83,5 92,7 93,0 92,7
Lærertimer som gis til undervisning 13 205 12 882 14 070 14 449 15 951
Undervisningstimer totalt per elev 82 82 90 82 90
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no