Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trudvang skule
Skulevegen 5
6856 SOGNDAL
Org.nr 975276155
Offentlig skole
Grunnskole
1.-5. trinn
Skoleeier: Sogndal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,5 22,6 22,0 25,4 28,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3 14,5 15,9 13,8 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 4 4 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,1 68,3 76,4 83,2 60,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4 20,2 19,0 15,3 20,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 14,0 15,6 13,5 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 17,5 19,3 16,5 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6 22,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 875 15 903 14 906 17 357 19 237
Undervisningstimer totalt per elev 49 51 47 54 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no