Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trudvang skule
Skulevegen 5
6856 SOGNDAL
Org.nr 975276155
Offentlig skole
Grunnskole
1.-5. trinn
Skoleeier: Sogndal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,7 23,5 22,6 22,0 25,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 15,3 14,5 15,9 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 5 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,5 80,1 68,3 76,4 83,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,2 17,4 20,2 19,0 15,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 14,9 14,0 15,6 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 18,7 17,5 19,3 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 989 15 875 15 903 14 906 17 357
Undervisningstimer totalt per elev 52 49 51 47 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no