Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trosvik skole
Unnebergveien 19
1613 FREDRIKSTAD
Org.nr 974565463
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 36,2 37,0 38,6 38,7 39,7
Antall elever per årsverk til undervisning 16,5 17,0 15,9 15,4 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 7 7 8 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 138,9 76,3 80,3 67,3 68,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,9 20,2 18,0 21,2 19,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,4 16,9 15,9 15,4 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 19,8 18,1 18,2 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 97,8 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 24 493 24 845 26 029 26 517 27 232
Undervisningstimer totalt per elev 45 44 47 48 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no