Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trosterud skole
Tvetenveien 181
0673 OSLO
Org.nr 974590255
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,2 29,6 31,8 36,4 37,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,8 16,0 14,4 13,0 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 6 5 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,6 84,3 66,7 81,9 60,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,2 17,0 19,5 14,0 19,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,1 16,7 15,3 13,9 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,1 23,1 20,1 17,9 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,6 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,2 99,4 96,7 100,0 97,6
Lærertimer som gis til undervisning 19 349 19 627 21 337 23 740 24 917
Undervisningstimer totalt per elev 47 46 52 57 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no