Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trosterud skole
Tvetenveien 181
0673 OSLO
Org.nr 974590255
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 33,6 29,2 29,6 31,8 36,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 15,8 16,0 14,4 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 5 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,6 66,6 84,3 66,7 81,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,4 21,2 17,0 19,5 14,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,3 17,1 16,7 15,3 13,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 22,1 23,1 20,1 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,3 90,2 99,4 96,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 661 19 349 19 627 21 337 23 740
Undervisningstimer totalt per elev 56 47 46 52 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no