Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trones skole
Trones
7892 TRONES
Org.nr 975269205
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Namsskogan kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2,4 3,0 3,8 3,3 3,0
Antall elever per årsverk til undervisning 4,3 5,3 4,2 5,2 4,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 22,1 25,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 18,1 18,4 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,3 5,7 4,4 5,2 4,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 4,7 6,6 6,3 6,4 5,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,5 4,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 4,1 5,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 44,4 70,8 38,9 94,7 54,8
Lærertimer som gis til undervisning 1 539 1 951 2 638 2 137 1 977
Undervisningstimer totalt per elev 171 139 176 142 165
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no