Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trones skole
Postveien 65
4307 SANDNES
Org.nr 974610744
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 46,6 45,5 47,3 53,4 57,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,4 11,8 10,8 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 10 13 9 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,4 53,2 40,3 61,6 37,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,5 21,3 27,5 16,2 23,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 12,7 12,5 11,5 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,6 2,3 1,5 1,8 2,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,6 19,4 20,3 19,2 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,3 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,1 91,5 96,2 88,7 92,6
Lærertimer som gis til undervisning 30 822 30 827 32 785 36 230 37 809
Undervisningstimer totalt per elev 60 60 62 68 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no