Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trones skole
Tollånes
8114 TOLLÅ
Org.nr 974595443
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Beiarn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,9 11,3 11,9 12,2 11,4
Antall elever per årsverk til undervisning 7,6 5,6 5,0 6,0 7,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 131,2 28,1 24,3 22,6 26,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,4 18,0 18,4 21,8 21,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,7 6,5 5,8 6,2 8,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,3 6,8 6,0 7,9 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,9 7,6 6,8 7,8 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 87,7 93,7
Lærertimer som gis til undervisning 5 808 6 996 7 302 6 940 6 145
Undervisningstimer totalt per elev 92 123 138 116 95
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no