Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trondjord skole
Kvaløyvågvegen 851
9103 KVALØYA
Org.nr 974566567
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,6 9,1 9,1 8,4 8,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 8,1 7,4 7,5 6,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 103,2 109,5 140,0 84,3 74,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,3 6,9 5,0 8,3 8,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 9,9 8,6 8,8 5,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,5 6,6 7,5 8,3 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,2 10,1 9,4 10,2 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 4,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 88,7 88,7 91,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 845 6 062 6 062 5 542 5 542
Undervisningstimer totalt per elev 75 88 96 94 107
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no