Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trondheim Montessori (privat)
Arkitekt Ebbells veg 22
7053 RANHEIM
Org.nr 916677375
Privatskole
Grunnskole
1.-6. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Trondheim montessoriskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 3,5
Antall elever per årsverk til undervisning 5,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 1,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 565
Undervisningstimer totalt per elev 143
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no