Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trondheim Montessori (privat)
Arkitekt Ebbells veg 22
7053 RANHEIM
Org.nr 916677375
Privatskole
Grunnskole
1.-6. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Trondheim montessoriskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Trondheim Montessori (privat) 3,5
Trondheim kommune 97,1 99,1 103,0 107,0 124,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 271,4 278,2
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Trondheim Montessori (privat) 5,2
Trondheim kommune 12,1 11,5 11,3 11,6 10,7
Trøndelag - Trööndelage fylke 8,5 8,8
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Trondheim Montessori (privat) 0
Trondheim kommune 13 13 12 11 14
Trøndelag - Trööndelage fylke 40 45
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Trondheim Montessori (privat) 42,9
Trondheim kommune 83,9 80,8 89,8 104,5 85,7
Trøndelag - Trööndelage fylke 53,7 50,7
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Trondheim Montessori (privat) 12,0
Trondheim kommune 13,1 12,8 11,4 10,2 11,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 14,6 16,1
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Trondheim Montessori (privat) 6,1
Trondheim kommune 15,2 15,6 13,9 14,5 13,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 10,1 10,6
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Trondheim Montessori (privat) 0,0
Trondheim kommune 15,4 12,6 13,7 14,3 12,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 10,6 10,6
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Trondheim Montessori (privat) 8,2
Trondheim kommune 17,6 17,6 16,4 17,2 16,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 13,3 13,8
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Trondheim Montessori (privat) 14,3
Trondheim kommune 15,2 15,5
Trøndelag - Trööndelage fylke 12,3 13,3
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Trondheim Montessori (privat) 1,0
Trondheim kommune 19,9 18,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 13,5 14,2
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Trondheim Montessori (privat) 0,0
Trondheim kommune 17,6 16,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 14,3 13,9
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Trondheim Montessori (privat) 100,0
Trondheim kommune 94,8 94,7 95,1 95,6 97,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 93,6 93,0
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Trondheim Montessori (privat) 2 565
Trondheim kommune 62 319 62 952 66 013 69 166 79 083
Trøndelag - Trööndelage fylke 178 310 181 729
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Trondheim Montessori (privat) 143
Trondheim kommune 58 61 62 61 65
Trøndelag - Trööndelage fylke 84 80
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no