Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trondheim kommune
Kommunenr 5001
Alle grunnskoler med adresse i Trondheim kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 1 779,1 1 784,6 1 820,1 1 851,6 1 919,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 13,3 13,2 13,0 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 228 229 252 281 301
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,3 91,1 84,0 75,9 72,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,8 12,8 13,8 15,2 15,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5 14,9 14,8 14,1 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 14,5 14,6 15,4 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 18,1 18,3 18,3 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8 96,5 96,6 96,2 96,8
Lærertimer som gis til undervisning 1 108 350 1 116 542 1 141 104 1 172 328 1 229 137
Undervisningstimer totalt per elev 54 54 54 55 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no